Skip to main content

TRAFFIC ADVISORY – Municipality of Hermosa

Para sa impormasyon ng lahat, ito ang mga petsa at detalye ng pagsasara ng mga daan upang magbigay daan sa ating mga gawain at aktibidad sa kapistahan ng ating patron, San Pedro Martyr ng Verona.
Narito din ang ilan sa mga alternatibong ruta maari nating daanan. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon at pag-unawa. Maraming salamat!
#HermosaFiesta20223

Official Website of Municipality of Hermosa