Skip to main content

Sundin ang Tamang Pagsuot ng Medical / Surgical Mask upang Tiyak na Makaiwas sa COVID-19!

  1. Ilagay ang magkabilang strap ng mask sa tainga at siguraduhing natatakpan ng mask ang ilong at bibig.
  2. I-molde ang nosepiece ayon sa hugis ng ilong.
  3. Iwasang hawakan ang mask habang ito ay nakasuot.
  4. Kung marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap.
  5. Itapon ang mask sa basurahan.
  6. Huwag kakalimutang maghugas ng kamay pagkatapos.

Isang paalala para sa ligtas na pamilya at komunidad!

Official Website of Municipality of Hermosa