Sundin ang Tamang Pagsuot ng Medical / Surgical Mask upang Tiyak na Makaiwas sa COVID-19!

 1. Ilagay ang magkabilang strap ng mask sa tainga at siguraduhing natatakpan ng mask ang ilong at bibig.
 2. I-molde ang nosepiece ayon sa hugis ng ilong.
 3. Iwasang hawakan ang mask habang ito ay nakasuot.
 4. Kung marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap.
 5. Itapon ang mask sa basurahan.
 6. Huwag kakalimutang maghugas ng kamay pagkatapos.

Isang paalala para sa ligtas na pamilya at komunidad!

Mission

To Create a Positive Environment for Sustainable Development through Continuous Improvement and Innovation in Inclusive Governance and Responsible Citizenship.

Vision

By 2030, Hemosa will be a Prime Investment and Agro-Industrial Hub with Empowered Active Citizenry coupled with capable and responsible Leaders Geared towards Sustainable Development, Disaster-Resilient, and Adaptive to Climate Change.

Municipality of Hermosa Province of Bataan

 • (047)-300-6750/ 0917-844-3453

 • Office Hour:
  Mon - Fri: 8am - 5pm

 • Brgy. Burgos-Soliman St
  Hermosa, Philippines 2111

QUICK LINKS

EMERGENCY HOTLINES

 • POLICE STATION

  • 0998-598-5360
  • 0995-324-1873
 • FIRE STATION

Copyright © 2020. Municipality of Hermosa, Province of Bataan. All rights reserved. Powered by:
Official Website of Municipality of Hermosa