Skip to main content

Sabado de Gloria

Sa ika-anim na araw ng Mahal na Linggo, tayo’y humihinto at nagpapahinga sa katahimikan ng krus at libingan. Sa oras na ito ng pag-aalala at pananampalataya, tayo’y nag-aabang sa liwanag ng muling pagkabuhay. Sa gitna ng ating pag-aantay, tayo’y nagtitiwala at nagpapasalamat sa pangako ng buhay na walang hanggan.
#SabadoDeGloria
#SemanaSanta

Official Website of Municipality of Hermosa