Skip to main content

Pasko ng Muling Pagkabuhay

Sa ika-pitong araw ng Mahal na Linggo, tayo’y nagdiriwang sa tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Sa muling pagkabuhay ni Hesus, tayo’y inaanyayahan na magalak at magpasalamat sa biyayang ito ng kaligtasan at bagong buhay. Sa gitna ng ating kagalakan, tayo’y nagpapasalamat sa biyayang ito ng pag-asa at pag-ibig na walang hanggan. Mabuhay si Kristo na Muling Nabuhay!
#PaskoNgMulingPagkabuhay
#SemanaSanta

Official Website of Municipality of Hermosa