Skip to main content

Pagtatalaga ng mga Batang Iskawts

February 03, 2023 – Hermosa, Bataan
Pagtatalaga ng mga Batang Iskawts
Ngayong ika-03 ng Pebrero ay nagtalaga ang Paaralang Elementarya ng Casupanan ng mga batang iskawts na may temang “Sustaining Growth and a Sustainable World for All”, ito ay Pinangunahan ni Mayora Anne Adorable-Inton na kumakatawan sa inyong lingkod kasama ang mga kawani ng Paaralan.
Ito ay isang organisasyon ng mga kabataan na naglalayong turuan ang mga ito na magpakabuti para sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng mga aktibidad at programa, dito ay tinuturuan sila ng mga kasanayan sa pagiging responsable, mabuting mamamayan at pagiging isang lider. Ang layunin ng organisasyon na ito ay upang mapaunlad ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, at sa ibang tao lalo na sa ating Bayan.
Nawa’y pagbutihin ninyo ang pag-aaral at maging isang mabuting lider para sa kinabukasan. Mabuhay ang mga Batang Iskawts!
#LipadHermosa 🚁
#1Bataan ☝️
Official Website of Municipality of Hermosa