Skip to main content

PAGPUPULONG PARA SA PANGKABUHAYAN AT PARA SA SAMAHAN NG KABABAIHAN DITO SA ATING BAYAN

June 13, 2023 – Hermosa, Bataan
PAGPUPULONG PARA SA PANGKABUHAYAN AT PARA SA SAMAHAN NG KABABAIHAN DITO SA ATING BAYAN!
Pinangunahan ng INA NG HERMOSA Founder Atty. ANNE INTON ang pagpupulong upang talakayin ang usaping pangkabuhayan sa industriya ng pananahi dito sa Bayan ng Hermosa kasama ang dalawang grupo, ang “Self Reliant Mothers” ng Sitio Maligaya at sa pakikipag tulungan ng “INA NG HERMOSA.” Kasabay din nito ang pagpapatibay ng samahan ng INA NG HERMOSA sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagsasama ng Self-Reliant Mothers bilang miyembro ng INA.
Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang magkaroon tayo ng pagkakataon na magbahagi ng mga ideya, karanasan, at plano na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating kabuhayan bilang mga mamamayan dito sa ating bayan.
Sa ating pagkakaisa, siguradong magtatagumpay tayo sa pagsulong ng ating kabuhayan at pag-unlad ng ating komunidad.
Maraming Salamat po!
#InaNgHermosa 👩‍🍼
#LipadHermosa 🚁
#1Bataan ☝️

Official Website of Municipality of Hermosa