Skip to main content

Anti Burning Law

Siga pa more?

Nakagawian ba ng iyong kapitbahay na magsiga ng dahon at iba pang basura kapag naglilinis ng iyong bakuran?

Dahil sa ilalim ng batas, ilegal ito at may karampatang parusa kapag nahuli.

Ayon kay Atty. Noel Del Prado, bawal sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act ang pagsisiga ng dahon, at iba pang basura.

Batay ito sa Chapter 6, Section 48 ng batas kung saan ipinagbabawal ang pagsusunog ng solid waste.

Ayon din sa nasabing batas, ipinagbabawal ang paglilibing ng mga solid waste nang basta-basta dahil maaaring tumagas ang mga masasamang kemikal sa lupa, na maaaring mapunta sa mga katubigan.

Papatawan ng P300 hanggang P1.000 multa o di lalagpas sa 30 araw na pagkakakulong ang mapapatunayang nagsisiga sa kalsada.

Official Website of Municipality of Hermosa